Museum

Cultuur en natuur

In het museum neemt de vervening een centrale plaats in. Niet alleen de turfbaggeraars, maar ook de riet- en ruigtsnijders, mosplukkers, broodjagers en vissers verdienen van oudsher hun brood ‘in de polder’. De sporen van 10 eeuwen arbeid door Nieuwkopers zijn overal te vinden in het huidige plassengebied. Cultuur en natuur gaan hand in hand: u vindt in het museum een unieke verzameling lokale gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, maar ook van “Nieuwkoopse” opgezette vogels, zoogdieren en waterbewoners.

Archeologie, topografie en de Canon van Nieuwkoop

De resultaten van lokaal archeologisch onderzoek zijn in het museum te bewonderen. Bijvoorbeeld middeleeuwse kogelpotten die als kookpot zijn gebruikt. Maar ook de resten van de bijbehorende haardplaats en lemen vloer. De tentoongestelde topografische kaarten en historische documenten  illustreren prachtig de ontstaansgeschiedenis van het dorp. In de Canon van Nieuwkoop, u treft hem aan direct bij binnenkomst,  zijn in 18 “vensters” de belangrijkste wetenswaardigheden van Nieuwkoop vastgelegd

Tijdelijke Exposities, bibliotheek en museum speurtocht

In het museum is een deel van de expositieruimte altijd gereserveerd voor een tijdelijke expositie. Die sluit meestal aan bij een van de vensters van de Canon van Nieuwkoop. De bibliotheek biedt vele lokale en regionale boeken, foto’s en informatie, vrij in te zien. De Jeugdspeurtocht (jeugd  8-12 jaar) voert door het hele museum langs alle vitrines en vaste opstellingen en  is een speelse en attractieve manier om de jeugd kennis op te laten doen van een voor hen onbekend dorpsverleden