Lidmaatschap

Ofschoon het Historisch Genootschap een stichting is, spreken we gemakshalve van een lidmaatschap. Dit houdt in dat u zich als lid/begunstiger van het Genootschap aanmeldt. Het Genootschap onderscheidt de volgende lidmaatschappen:
* particulieren,
* bedrijven, verenigingen en instellingen.
Ofschoon de hoogte van uw bijdrage in principe van uzelf afhangt is de minimale jaarlijkse bijdrage door het bestuur vastgesteld op:
€ 30,= voor particulieren
€ 115,= voor bedrijven, verenigingen en instellingen.
Voor deze jaarlijkse bijdrage behoort u tot ons genootschap en steunt u de doelstellingen. U ontvangt dan niet alleen bericht over de bijeenkomsten en andere activiteiten, maar u ontvangt tevens ons periodiek “Rondom Niewecoop”. Ook heeft u gratis toegang tot de lezingen.
Met uw bijdrage draagt u bij aan de vermeerdering van de kennis over uw woonomgeving en het behoud van historisch materiaal. U wordt begunstiger door het invullen van een inschrijfformulier. Dat kunt u aanvragen door het invullen van uw contactgegevens op onderstaand formulier. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor 31 december van het lopende verenigingsjaar.

Bij deze geef ik mij op als begunstiger van het Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o. en ga ik akkoord met betaling door middel van  automatische incasso via onderstaand IBAN nummer.

    Bedrijf-instelling of particulier
    BedrijfParticulier