Lidmaatschap

Ofschoon het Historisch Genootschap een stichting is, spreken we gemakshalve van een lidmaatschap. Dit houdt in dat u zich als lid/begunstiger van het Genootschap aanmeldt. Het Genootschap onderscheidt de volgende lidmaatschappen:
* particulieren,
* bedrijven, verenigingen en instellingen.
Ofschoon de hoogte van uw bijdrage in principe van uzelf afhangt is de minimale jaarlijkse bijdrage door het bestuur vastgesteld op:
€ 30,= voor particulieren
€ 115,= voor bedrijven, verenigingen en instellingen.
Voor deze jaarlijkse bijdrage behoort u tot ons genootschap en steunt u de doelstellingen. U ontvangt dan niet alleen bericht over de bijeenkomsten en andere activiteiten, maar u ontvangt tevens ons periodiek “Rondom Niewecoop”. Ook heeft u gratis toegang tot de lezingen.
Met uw bijdrage draagt u bij aan de vermeerdering van de kennis over uw woonomgeving en het behoud van historisch materiaal. U wordt begunstiger door het invullen van een inschrijfformulier. Dat kunt u aanvragen door het invullen van uw contactgegevens op onderstaand formulier. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor 31 december van het lopende verenigingsjaar.

    Bedrijf/Instelling of particulier
    BedrijfParticulier