Doel van het HGN

Het Genootschap werd op 21 maart 1987 opgericht door de heren Jan Broekhuyse, Martin van Capel en Bob de Graaf Bierbrauwer, en heeft als doel:
Het in de ruimste zin des woords bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van drie kernen van de oude gemeente Nieuwkoop: Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
Het verzamelen en tentoonstellen van historisch-cultureel belangwekkende voorwerpen en documenten over de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop.
Het voor de gemeente Nieuwkoop trachten te behouden van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten